Fietsventielen

Hollandsventiel (dunlop)

Op Nederlandse fietsen was vanouds het Dunlopventiel gebruikelijk. Dit ventiel wordt in Nederland ook vaak Hollands ventiel genoemd — ten onrechte overigens, het ventiel wordt ook in o.a. Duitsland en Denemarken het meest gebruikt. In Engeland heten ze wel English valves. Het ventiel bestaat uit een stalen buisje dat aan het uiteinde is afgesloten, maar dat aan de zijkant een opening heeft. Over het buisje heen is een stuk ventielslang geschoven. Dit is gemaakt van zeer elastisch materiaal. De lucht wordt met behulp van een fietspomp door de ingang in het buisje gepompt, waarna de luchtdruk de ventielslang opzij drukt en de lucht tussen het buisje en de ventielslang in de band instroomt. Door de luchtdruk in de band wordt de ventielslang strak tegen het buisje gedrukt, waardoor de lucht niet meer terug kan stromen. De ventielslang dient ook voor de afdichting tussen het eigenlijke ventiel en de aan de band bevestigde huls. Het Dunlopventiel wordt thans nog weinig gebruikt.

Het moderne Blitzventiel past in dezelfde binnenband en velg als een Dunlopventiel. Het heeft een klein balletje dat tijdens het oppompen door de luchtdruk naar beneden gedrukt wordt, waardoor de opening vrijkomt. Bij gebruik schiet door de overdruk vanuit de band het balletje omhoog, waar het de luchtopening dichthoudt.

Voor het oppompen van een binnenband met een Blitzventiel is minder druk nodig dan bij een Dunlopventiel. Het is mogelijk met de mond door een Blitzventiel te blazen, wat bij een Dunlopventiel niet lukt.

Het Dunlop- en Blitzventiel kan gedemonteerd worden. Aan de binnenband is een metalen kokertje bevestigd en daarop wordt met een moer het eigenlijke ventiel gemonteerd. Die moer past niet door het gat in de velg en moet dus verwijderd worden voordat men de binnenband van de velg haalt. Het lossen van die moer is trouwens de enige manier om de band te laten leeglopen. Andere soorten fietsventielen zijn niet demontabel.

 

Fransventiel (Presta)

Voor race- en toerfietsen wordt meestal het Prestaventiel gebruikt, ook Sclaverandventiel geheten. De vakhandel spreekt meestal van een Frans ventiel (in Nederland) of een Belgisch ventiel (in België). Dit ventiel heeft een mogelijkheid het terugslagmechanisme te blokkeren. Daarom moet voor het oppompen altijd eerst een moertjeeen slag losgedraaid worden. Ook voor dit type ventiel is een verloopnippel nodig bij het gebruik van een hollandse fietspomp (met knijper), maar veel andere pompen passen probleemloos op alle ventielen (behalve Schrader).
Het voordeel van het gebruik van een Prestaventiel ten opzichte van de andere fietsventielen is een sterkere velg doordat het gat in de velg voor het Prestaventiel een 2mm kleinere diameter heeft (6,5mm). Daarom wordt dit ventiel toegepast op smalle velgen; racefietsen zijn normaal voorzien van een Prestaventiel. Het Prestaventiel past in een velg die bestemd is voor de andere fietsventielen, maar niet andersom. Het is echter niet aan te bevelen een Prestaventiel te monteren in een velg waarvan het gat te groot is, omdat het ventiel of de binnenband beschadigd kan raken.

 

Autoventiel

Sommige fietsen, met name mountainbikes, zijn uitgerust met het Schraderventiel, dat ook bij auto's gebruikelijk is. Men noemt dit type ventiel dan ook wel autoventiel. Een Hollandse fietspomp (met knijper) past niet op dit ventiel, maar er zijn verloopnippels verkrijgbaar. Dit ventiel heeft ook het voordeel dat men overal ter wereld de banden kan oppompen in een tankstation of autogarage.
Dit ventiel wordt geopend door een pennetje in het midden in te drukken. Zo kan men de band laten leeglopen. In een pompnippel bevindt zich een staafje om het pennetje tijdens het oppompen in te drukken.

 

bron: wikipedia